Eesti fotograafide elulooline andmebaas

Eesti fotograafide elulooline andmebaas (EFEA) annab struktureeritud
teavet kuni 1944. aastani tegutsenud Eesti piltnike elu ja tegevuse
kohta.

SISENE ANDMEBAASI

Andmebaasi haldab MTÜ Eesti Fotopärand. Teave pärineb avaldatud
teostest, artiklitest ning arhiiviallikatest. Viited täpsetele
allikatele leiab iga piltniku andmete juurest. Teave täieneb pidevalt.
Kaastöö huvi korral võtke palun ühendust e-kirja teel või otse
andmebaasi kaudu.
Täpsem info EFEA kohta ning kontaktandmed.

Kultuuriministeeriumi digitaalse kultuuripärandi ja muuseumide
arendamise toetuste rahastusel tõsteti 2017. aastal EFEA senine sisu
uuele rahvusvahelisele platvormile KulturNav. Andmebaasi loomist ja
arendusi (2011-2014) on toetanud Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu
nõukogu ja eraannetajad.