Töötajad

Vene 17 asub nii Tallinna ajalugu ja keskaegset kaupmehemaja tutvustav muuseum kui ka kõiki Tallinna Linnamuuseumi filiaale ühendav katusorganisatsioon.
Kõik Tallinna Linnamuuseumi filiaalides töötajaid võid leida siit.

Direktor
Triin Siiner
615 5181
Triin.Siiner@linnamuuseum.ee

Teadusdirektor
Pia Ehasalu
610 4171
Pia.Ehasalu@linnamuuseum.ee

Vanemteadur
Kalmar Ulm
615 5191
Kalmar.Ulm@linnamuuseum.ee

Finantsjuht
Christine Reinik
615 5187
Christine.Reinik@linnamuuseum.ee

Personalijuht
Elen Tisler
Elen.Tisler@linnamuuseum.ee
615 5196

Turundus- ja kommunikatsioonijuht
Eve Veigel
5347 3981
Eve.Veigel@linnamuuseum.ee

Peaspetsialist (dokumendihaldus, arhiiv)
Anu Lõhkivi
610 4178
Anu.Lohkivi@linnamuuseum.ee

Kunstnik
Anne Järvpõld
644 4197
Anne.Jarvpold@linnamuuseum.ee

Kunstnik
Lilian Juhkam
644 4336
Lilian.Juhkam@linnamuuseum.ee

Spetsialist
Marianne Leis
615 5196
Marianne.Leis@linnamuuseum.ee

KOGUDE OSAKOND

Peavarahoidja
Lea Sillart
615 5194
Lea.Sillart@linnamuuseum.ee

Teadur-koguhoidja (relvad, tina, märgid, mündid, pitsatid)
Ando Pajus
615 5185
Ando.Pajus@linnamuuseum.ee

Koguhoidja (maal, graafika, raidkivi)
Risto Paju
615 5186
Risto.Paju@linnamuuseum.ee

Koguhoidja (arheoloogiakogu)
Küllike Tint
610 4177
Kullike.Tint@linnamuuseum.ee

Koguhoidja (arhiivkogu, raamatukogu)
Marian Habicht
615 5182
Marian.Habicht@linnamuuseum.ee

Vanemkoguhoidja (kultuurilooline kogu)
Kristiina Hiiesalu
615 5188
Kristiina.Hiiesalu@linnamuuseum.ee

Koguhoidja (kultuurilooline kogu)
Ene Heimvell
615 5192
Ene.Heimvell@linnamuuseum.ee

Koguhoidja (klaasi- ja tekstiilikogu)
Triinu Tuvi
Triinu.Tuvi@linnamuuseum.ee

Nooremkoguhoidja (kultuurilooline kogu)
Tina Timonen
610 4175
Tina.Timonen@linnamuuseum.ee

Kuraator-säilitaja 
Merike Neidorp
Merike.Neidorp@linnamuuseum.ee

Säilitaja
Annely Miil
Annely.Miil@linnamuuseum.ee

konservaator
Heili Jürisoo-Lippin
644 2332
Heili.Jurisoo-Lippin@linnamuuseum.ee

Konservaator (metall)
Jaan Märss
Jaan.Marss@linnamuuseum.ee

Spetsialist
Erik Jürviste
615 5194
Erik.Jurviste@linnamuuseum.ee

Fotograaf
Jaan Künnap

HALDUSOSAKOND

Haldusjuht
Lennart Kumm
5341 4313, 615 5195
Lennart.Kumm@linnamuuseum.ee

Haldusspetsialist
Marge Väljari
5866 6002
Marge.Valjari@linnamuuseum.ee

Haldusspetsialist
Avo Misler
Avo.Misler@linnamuuseum.ee

Autojuht-elektrik
Leo Savila

KAUPMEHEMAJA

Pedagoog
Made Isak
615 5184
Made.Isak@linnamuuseum.ee

Pedagoog
Nadezda Saar
615 5183
Nadezda.Saar@linnamuuseum.ee

Klienditeenindaja
Ene Piiroja
615 5180
Ene.Piiroja@linnamuuseum.ee

Giid-järelevaatajad
Elve Viisma
Anu Annuk
Juri Pantelejev
Marianne Olli